Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti B-Park s.r.o. se sídlem Liberec, Rybízová 247, PSČ 460 01, identifikační číslo: 27289354, DIČ CZ27289354
spisová značka C 22788 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rap4.cz

 

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodejcem:

B-Park s.r.o.
Rybízová 247, Liberec, 460 01
IČ: 27289354
DIČ: CZ27289354
tel.: +420 722 990 999
e-mail: info@b-park.cz

a zákazníkem

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která objednala zboží v internetovém obchodě nalepky-na-zed.cz ať už e-mailem, telefonicky, prostřednictvím sms, ústně či písemně.

Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Veškeré zobrazené ceny jsou uvedeny včetně DPH. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen neprodleně informovat o zrušení nebo změně objednávky a to nejlépe telefonicky na telefonním čísle 722 990 999. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud se prodejce se zákazníkem nedomluví jinak nebo pokud není u zboží uvedená jiná doručovací doba. V případě platby předem na účet bude zákazníkovi zboží odesláno do pěti pracovních dnů od přijetí platby.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit správnost objednávky na telefonním čísle uvedeném v kontaktních údajích u objednávky.
 3. Prodávající se zavazuje neposkytovat třetím osobám osobní údaje zákazníka. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků, kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Reklamace

 1. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků. Reklamace našeho zboží se nevztahuje na zboží použité v rozporu s jeho účelem nebo návodem k aplikaci, neodborným nebo nešetrným zacházením.
 2. Použité samolepky (po nalepení) již nelze reklamovat!
 3. Výrazně poničený obal zásilky od přepravce ve vlastním zájmu nepřebírejte!

Vrácení zboží

 1. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle §53 Z. č. 40/1964 Sb., prodejce vrátí částku za vrácené zboží zákazníkovi.
 2. Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi uhrazena převodem na účet, zákazník je tedy povinen za účelem vrácení částky za zboží sdělit prodejci číslo svého účtu. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.
 3. Zboží je možné vrátit jen tehdy, pokud je obal neporušený a obsah není nijak znehodnocen.
 4. Zákazník je povinen sdělit prodávajícímu elektronickou poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sms, že zboží vrací, a to nejpozději v den odeslání zboží zpět prodejci.
 5. Vrácené zboží musí být posláno řádně zabalené do kartonové krabice tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho znehodnocení. Pokud zboží nebude takto zabaleno, prodejce není povinen zboží převzít.
 6. Podle §53, odstavec 10, Z. č. 40/1964 Sb., je prodejce povinen zaplatit částku za vrácené zboží do 30-ti dnů od obdržení vráceného zboží.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Viz. Reklamace/vrácení zboží.
 2. Zákazník se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a za dopravu (poštovné).
 3. Zákazník uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 4. Pro zákazníka vždy platí cena uvedená u zboží na stránkách www.rap4.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem uskutečnění prodeje zboží a nebudou poskytnuty třetí straně.
 2. S poskytnutými osobními údaji bude naloženo plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Závěrem

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.